For å lære mer om livsgledebarnehagenes besøk på institusjoner, sendte vi ut en spørreundersøkelse før sommeren. Tilbakemeldingene er entydig positive; barnehagene anbefaler andre å bli livsgledebarnehager! Her kan du lese litt om aktiviteter, barnas reaksjoner, hvordan besøkene organiseres og hvordan samarbeidet med sykehjem og omsorgsboliger foregår.


Organisering av besøk

De fleste livsgledebarnehagene besøker sine eldre en gang i måneden eller oftere. De har avtaler med sykehjem eller lignende institusjon som ligger i umiddelbar nærhet; de aller fleste går når de skal på besøk. Nesten halvparten av barnehagene har med seg grupper på ti barn, mens øvrige stort sett har fem eller femten barn med på besøk. Varigheten på besøket varierer, men de fleste barnehagene er på institusjonen i mellom 30 og 90 minutter.

Livsgledebarnehager tar musikken med seg

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at 95% av barnehagene synger og spiller musikk når de er på besøk, til glede for både små og store. Veldig mange spiller også spill og/eller spiser matpakken sin sammen med de eldre. Andre populære aktiviteter er å lese eventyr, tegne, male og lage pynt til jul eller påske.

Barna blir nysgjerrige

De aller fleste barna synes det er både gøy og spennende å bli kjent med de eldre. Noen er litt skeptiske i starten, men etter noen besøk blir de tryggere. Det er tydelig at besøkene vekker nysgjerrighet hos barna, og nesten alle livsgledebarnehagene opplever at barna snakker om de eldre og besøket i etterkant.

Gjensidig vilje gir godt samarbeid

Livsgledebarnehagene melder om svært godt samarbeid med institusjonene. 98% av barnehagene svarer at det var enkelt å finne et sykehjem eller en omsorgsbolig å inngå besøksavtale med, og at samarbeidet er godt. Om barnehagene føler seg velkommen? 99% svarer ja! Institusjonene er flinke til å sørge for at både barn og eldre trives, og det er enkelt for livsgledebarnehagene å avtale tidspunkt for besøk.

Sist, men ikke minst: hvor mange av barnehagene anbefaler andre å bli en livsgledebarnehage? Svaret er 100%!

 

Ladesletta barnehage: Løpe i gangen