Danmarks sosial- og eldreminister, Astrid Krag, åpnet årskonferanse 2021 i Odense som i år har temaet Kvalitet i en værdig ældrepleje. Som et godt eksempel på hvordan det kan gjøres og hvordan Livsglede for Eldre arbeider i Norge, ble Livsgledehjem presentert av Christine Lundemo (leder livsgledehjem) og Lene Sørumshagen Sødal (markedsansvarlig).


Klikk på video for å se vårt foredrag i Danmark. Spol direkte til innlegg: 1:12:30

Livsglede for Eldre presenterte hvordan sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.

Til grunn for arbeidet ligger en grundig kartlegging av hver beboer, individuelle kalenderplaner og konkrete prosedyrer og rutiner i internkontrollen. Slik blir tjenesten mer personsentrert, man oppnår økt brukermedvirkning og ivaretar mange punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.