Den 29. januar ble Sundjordet bofellesskap sertifisert som Livsgledehjem.

Dermed ble Sundjordet den andre institusjonen i kommunen som har dette kvalitetsstempelet, da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble sertifisert i 2017. De ansatte på Sundjordet har alltid hatt fokus på livsglede, men forteller at Livsgledehjem har hjulpet dem med å gjøre arbeidet bærekraftig og forutsigbart.

Vi gratulerer!

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.

Fornøyde sertifisører og medlemmer av livsgledegruppa på Sundjordet etter gjennomført sertifiseringsdag.