Den 8. februar 2019 ble Furuheim sykehjem i Larvik kommune sertifisert Livsgledehjem, og ble dermed det tredje sykehjemmet i kommunen som passerte nåløyet.

 

Leder forteller at Livsgledehjem har bidratt til at ansatte bruker sin kunnskap, faglighet og kreativitet mer i arbeidet enn før. Sertifiseringsarbeidet har medført at de har skapt gode møtearenaer for ansatte, der faglige diskusjoner tas og etiske refleksjoner gjøres hyppig. Selv om de også gjorde dette før, merker de nå at fokuset har blitt rettet mot den enkelte pasient. 

For videre utvikling sier ledelsen at det er det viktig å ha fortsatt fokus på fag, og at engasjerte og tilstedeværende ledere må gå foran som gode rollemodeller for ansatte. Andre områder de ønsker å ha ekstra søkelys på det neste året, er å se den røde tråden i arbeidet, samt å ha økt fokus på å se muligheter, ikke begrensninger.

Vi gratulerer alle på Furuheim sykehjem så mye med dagen, og ønsker lykke til i det videre utviklingsarbeidet!

Leder for Furuheim mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem

Avdelingsleder mottar sertifikat og plakett fra sertifisør Frøydis Høyem