Sammen for digital inkludering

Sammen for digital inkludering

6. februar 2024 inviteres kommunal sektor og teknologibransjen til konferanse for å dele kunnskap, erfaringer og skape gode løsninger for fremtidens aldersvennlige og inkluderende Norge.

I vår digitaliserte tidsalder er det avgjørende å sikre digital deltakelse for alle. Med over 600.000 mennesker i Norge som ikke er digitale og 1 av 5 innbyggere som kan være digitalt sårbare, er behovet for inkludering tydelig.

Gjennom dagen får du faglige innlegg som belyser den komplekse, digitale samfunnsfloken. Hvordan kan hver enkelt aktør påvirke innbyggernes digitale tilhørighet? Og hvordan henger tiltak og virkemidler sammen?

På møtetorget presenteres løsninger og produkter som allerede finnes, og som kan bidra til økt digital tilhørighet for innbyggerne i din kommune. Og du som er gründer, produsent eller leverandør får innsikt i reelle ønsker og behov som finnes i kommunene.

Fra scenen får du høre fra blant andre:

  • Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung
  • Elisabeth Realfsen, forbrukerpolitisk rådgiver, Forbrukerrådet
  • Erling Teig, forretningsutvikler, Apple

Konferansen er et partnersamarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge, IKT-Norge, Livsglede for Eldre og Norwegian Smart Care Cluster.

Har du en løsning som kan bidra til at enda flere blir inkludert i vår digitale hverdag? 

Klikk her for mer informasjon for utstillere