Enige og tro til Dovre faller

Enige og tro til Dovre faller

Politikerne må være tro til det de lovet da de gikk til valg på at eldre skulle få bli sjef i sitt eget liv. Tro til verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften og andre lover og forskrifter som beskriver eldres rettigheter, og tro til å leve hele livet-reformen. Jo, enige kan vi være. Tro må man kunne være.

Skjermdump: Sykepleien.no

Hurdalsplattformen

Eldre på norske sykehjem er knapt omtalt i Hurdalsplattformen, heller ikke i helseministerens fem viktigste prioriteringer.
– Alle vil vi at den eldre befolkningen skal bli møtt med respekt og forståelse. Vi må også være enige om at de 120 000 i landet vårt som har en demenslidelse først og fremst må behandles som personer som kan trenge tilrettelegging, og ikke bare som en diagnose eller byrde.

Velferdsstaten

Vi bør være enige om at de som har jobbet hele sitt liv for å bygge opp velferdsstaten fortjener å bli tatt vare på. De skal slippe å være ensomme, og de skal få god pleie og omsorg når de trenger det. De fortjener å få tilrettelagte aktiviteter, livsglede, matglede og tjenester som er tilpasset akkurat dem.

Denne artikkelen ble publisert på Sykepleien.no den 15.12.21

Se full artikkel ekstern