Livsglede for Eldre og Norges frivilligsentraler inngår intensjonsavtale

Livsglede for Eldre og Norges frivilligsentraler inngår intensjonsavtale

Stiftelsen Livsglede for Eldre og Norges frivilligsentraler går sammen om å utvikle gode lokalsamfunn.


Generalsekretær Marianne Bremnes i Livsglede for Eldre og Daglig leder i Norges Frivilligsentraler Gijs Mans  Foto: Stian Depui-Bakke


Styrke den lokale innsatsen

Livsglede for Eldre har inngått avtale med Norges Frivilligsentraler om å samarbeide for å styrke den lokale innsatsen for hjemmeboende eldre. Både Livsglede for Eldre og Norges Frivilligsentraler er organisasjoner med store, landsomfattende nettverk som til sammen inkluderer 470 frivilligsentraler, 444 barnehager, 226 skoler og 20 lokalforeninger. Alle aktørene i disse nettverkene er allerede med på å skape gode lokalsamfunn, og nå ønsker vi å utforske hvordan vi kan jobbe sammen for å øke innsatsen for hjemmeboende eldre.

Leve hele livet
Både Livsglede for Eldre og Norges Frivilligsentraler jobber allerede jobber aktivt med Leve hele livet, som er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. For å skape gode lokalsamfunn som er inkluderende og gir en følelse av fellesskap, er det viktig med samarbeid.

«Norges frivilligsentraler gjør en formidabel innsats for frivilligheten i Norge, og Livsglede for Eldre vil få stor glede av å jobbe tettere på denne organisasjonen. Ikke minst lokalforeningene våre, som allerede gjør en stor frivillig innsats, vil ha glede av dette. En samlokalisering i Kristiansand vil gjøre samarbeidet enklere, og vi ser frem til fortsettelsen.»

Marianne Bremnes – Generalsekretær i Livsglede for Eldre

Vi gleder oss derfor til å samarbeide med Norges Frivilligsentraler om å bidra til et enda mer inkluderende lokalsamfunn!