Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Dette sikrer en sikker og forutsigbar finansiering, noe Norges Frivilligsentral har kjempet for i lengre tid.


Stortinget har lyttet

Stortinget har lyttet til frivilligsentralene, lokalpolitikere, frivillige og Norges Frivilligsentraler og reversert det omstridte vedtaket fra 2016. Frivilligsentralene er en viktig samarbeidspartner for mange livsgledehjem og lokalforeninger i Livsglede for Eldre, med dette vedtaket sikres mulighetene for samarbeid også i årene som kommer. Dette er fantastiske nyheter for frivilligheten i Norge.

Vedtaket lyder:
‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››

Et sitat fra debatten rundt vedtaket:
Torhild Bransdal (KrF): “Frivilligsentraler – hva er det for noe? Det er beredskap, det er frivillighet, det er barn og unge, det er eldre, det er sosiale tilbud, det er limet i hverdagen.”

Klikk på bildet nedenfor for å lese hele saken på nettsidene til Norges Frivillighetssentraler