Vi i Livsglede for eldre, søker 2 veiledere/sertifisører – 1 i Oslo og 1 i Trondheim.

Er du:

  • God til å inspirere ledere og ansatte ved sykehjem i en sertifiseringsprosess?
  • God til å ordlegge deg og bruke ditt personlige engasjement i veiledning og oppfølging av kommunene/sykehjemmene som vi samarbeider med?
  • Nøyaktig og effektiv?
  • Samfunnsengasjert?
  • Strukturert og har evne til planlegging på kort og lang sikt?
  • Samarbeidsorientert og god på relasjonsbygging?
  • Løsningsorientert, kreativ og fleksibel?

DA vil vi at du tar kontakt med oss

Klikk her for å se full annonse, og se hvordan du kan søke, eller komme i kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.