I dag og i morgen foregår Vintermøtet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som egentlig skulle vært gjennomført i februar. Vi i Livsglede for Eldre har fått lov til å sette opp en liten stand, og gleder oss over spennende innlegg og stort engasjement på tvers av generasjoner og kommunegrenser! 

Stand på vintermøtet i Alta

Ungdommelig påvirkning

Alle ungdomsrådene i fylket deltar på disse to dagene, og ungdommen har også vært med på å utforme selve konferansen. Det har resultert i et spennende og litt annerledes møte for den vante konferansedeltaker. Vi har hatt kafemøter med ballonger og kreativ utfoldelse, og formet våre hjertesaker i plastelina. De unge får stemmen sin hørt, og mulighet for å komme med innspill til hvordan de ønsker at deres egne lokalsamfunn skal være. For øvrig deltar ordførere, kommunedirektører og andre ledere i kommunene i fylket, samt representanter fra blant annet Sametinget. Vi i Livsglede for Eldre står på stand, og er veldig glade for å få delta!

Link til program for vintermøtet