Enhetsleder Charlottenlund helse- og velferdssenter, Marthe Hildrum

Enhetsleder ved Charlottenlund helse- og velferdssenter, Marthe Hildrum

Charlottenlund helse- og velferdssenter (HVS) i Trondheim ble sertifisert som Livsgledesykehjem 22.11.16, og ble dermed Trondheim kommunes livsgledesykehjem nummer 23.

Charlottenlund HVS startet prosessen mot sertifisering i august 2014, og har hatt en litt humpete vei. På grunn av forskjellige omstendigheter startet enheten egentlig å jobbe med livsglede i januar i år, og det tok skikkelig fart da ny enhetsleder ble ansatt i sommer.

Nå preger ståpåvilje og glød livsgledearbeidet, og sertifisørene fra Livsglede for Eldre møtte en motivert og engasjert gjeng som var svært reflekterte rundt eget arbeid. En glad livsgledegruppe, livsgledekonsulenter og enhetsleder stilte villig opp til fotografering. Enhetsleder Marthe Hildrum forteller at en av hennes ansatte sa at idèbanken og livsgledearbeidet er verktøykassa hennes, og at hun bruker disse før annet tas i bruk, for eksempel medisinering og tvang. Dette gjenspeiler det gode arbeidet som foregår på Charlottenlund HVS.

Et stort gratulerer med sertifiseringen til Charlottenlund HVS!

Livsgledegruppa ved Charlottenlund helse- og velferdssenter

Livsgledegruppa ved Charlottenlund HVS, livsgledekonsulent tra Trondheim kommune og sertifisører fra Livsglede for Eldre