I løpet av forrige fikk Harstad kommune tre nye Livsgledehjem, da Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem og Slottet sykehjem besto første sertifisering. Sertifisører Mia Solberg og Christine Sandø Lundemo forteller at livsgledekonsulent Katrine Edvardsen har vært en viktig prosessveileder gjennom hele forløpet:

– Katrine har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe ansatte gjennom hele prosessen. De ansatte forteller at det å jobbe med livsglede har bidratt til økt fagforståelse, de har blitt bedre kjent med beboerne sine og de har fått mer meningsfylte arbeidsdager!

Med de tre nye livsgledehjemmene har Harstad i alt fem sertifiserte livsgledehjem. Vi gratulerer så mye, og gir tommel opp for et godt arbeid så langt til alle tre!