Stod sykehjem ble sertifisert som det tredje og siste livsgledehjemmet i Steinkjer den 15.02.18, dagen etter at kommunen fikk sitt andre livsgledehjem, Egge helsetun.

 

Kickoff for sykehjemmene i Steinkjer ble avholdt våren 2016, og sertifiseringsprosessen har gått litt trått på Stod. På sertifiseringsdagen ble sertifisørene møtt av ei spent livsgledegruppe som har vært stabil gjennom hele forløpet, men som har hatt noen utfordringer med å få gjennomslag. I den senere tid har fått inn 3 sykepleiere i gruppa, slik at den omfatter alle faggrupper, noe som har hatt positiv effekt. Sertifisørene heier på livsgledegruppa, og ser fram imot å veilede dem videre i livsgledearbeidet i tiden framover.

Til stede på deler av sertifiseringen var også enhetsleder for institusjoner Britt Eli Holan Nordal og omsorgssjef Iren Hovstein Haugen fra Steinkjer kommune. Livsgledearbeidet er godt forankret i kommuneadministrasjonen, som ser at dette er et godt verktøy for å kvalitetssikre gjennomføringen av personsentrert omsorg og oppfyllelse av lovpålagte rettigheter til de som bor på sykehjem.

Vi gratulerer Stod sykehjem som livsgledehjem, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet!

 

Livsgledegruppa ved Stod sykehjem i Steinkjer etter gjennomført sertifiseringsdag

Ei lettet og glad livsgledegruppe etter gjennomført sertifiseringsdag ved Stod sykehjem! T.h. sertifisør Annbjørg Lyngås.

Årstidsrekvisitter sortert i kasser og tydelig merket ved Stod sykehjem i Steinkjer kommune

Årstidsrekvisitter og pynt sortert i kasser og tydelig merket

Sertifisør Christine Sandø Lundemo (t.v.) og medlemmer av livsgledegruppa

Vinterstemning i korridoren bidrar til realitetsorientering ved Stod sykehjem

Vinterlig dekorasjon i korridoren bidrar til realitetsorientering og minner om at det er tid for vinter-OL