I forrige uke fikk Livsglede for Eldre tildelt tre ekstra millioner til livsgledearbeid etter enighet om statsbudsjettet for 2019!

Krf bidro til å øke støtten med 3 millioner kroner i forhandlingene med regjeringen. Midlene skal brukes til å starte opp Livsgledehjem i nye kommuner, med tilhørende samarbeid med skoler, barnehager og frivillighet. Vi setter utrolig stor pris på dette bidraget, som gjør at vi kan bidra til en enda bedre eldreomsorg i mange flere kommuner i tiden framover!