I uke 45 fikk Drammen kommune to nye livsgledesykehjem da Saniteten bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter gjennomførte sertifisering med god margin.

Gulskogen var først ute mandag 7. november. – Vi opplever at de har ei faglig engasjert livsgledegruppe. De er gode på samarbeid og fokuserer på å gi beboerne gode dager, sier sertifisør fra Livsglede for Eldre, Knut Rane Frengen Wetting. Selv uttaler livsgledegruppa at det er viktig for dem at beboerne deres skal føle at de er hjemme, og at de ansatte er der for å hjelpe dem med det de trenger. Ikke minst bidrar husets katter Elvis og Svarte-Per til rolige og trygge omgivelser for de som bor på Gulskogen!

8. november var det Saniteten bo- og servicesenter som skulle i ilden. Sertifisørene fra Livsglede for Eldre opplevde at Livsgledesykehjem ble fremhevet som et godt verktøy for å drive miljøterapi for beboerne ved Saniteten. Saniteten har vært gode på aktiviteter og tiltak før, men systemet de har laget gjennom sertifiseringsarbeidet sikrer god kvalitet, uansett hvem som er på jobb. – Det er tydelig at de ansatte får bruke sine ressurser i samhandling med med beboerne når de kan og ønsker, og at sertifiseringsordningen er med på å løfte frem både stab og beboere, forteller sertifisør Linda Aune.
Dermed er sju av ni sykehjem i Drammen sertifiserte Livsgledesykehjem. Vi gratulerer både beboere og ansatte ved Saniteten og Gulskogen bo- og servicesenter med dagen, og gleder oss til å følge utviklingen videre.
20161107_153302_001

Fornøyde representanter fra Gulskogen bo- og servicesenter har fått beviset på at de er et sertifisert Livsgledesykehjem.

Saniteten bo- og servicesenter Livsgledesykehjem

Livsgledegruppa og ledelsen ved Saniteten bo- og servicesenter stråler etter bestått sertifisering.