Den 7. juni hadde vi avslutning med attestutdeling og kake til årets kull med livsgledehandy(wo)man på Leangen gård i Trondheim. For andre år på rad har politistudenter i praksis brukt fritiden sin på å hjelpe eldre hjemmeboende med praktiske oppgaver gjennom hele skoleåret, og mange gode relasjoner har oppstått på tvers av generasjonene. Dette er en del av pilotprosjektet Livsglede for hjemmeboende eldre, som vi i Livsglede for Eldre har utviklet på bestilling fra Trondheim kommune. En av de eldre deltakerne i prosjektet svarte slik da vi spurte hvordan året hadde vært: «dere VÅGER ikke å ta fra meg politistudentene, det er noe av det beste jeg har opplevd på lenge! Og så syns de sofaen min er så god å slappe av i…»

Ola By Rise, nytilsatt kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim, sa noen velvalgte ord om at innsatsen som handymenn og -kvinner har bidratt til å gjøre studentene skikket til å kunne bruke flere briller når de skal ut i jobb som politi. Praksisveileder fra Sør-Trøndelag politidistrikt, Solveig T. Andersskog, fortalte hvor stolt hun var av dem, og at dette er noe politiet gjerne vil fortsette å være med på framover. Nesten hele praksiskullet deltok i prosjektet i år, og vi har fått høre at det har vært til glede og nytte for både gamle og unge. Vi takker årets kull så mye for innsatsen, og håper at like mange av politistudentene vil være med når et nytt kull starter til høsten.