Alle sykehjem i Narvik er nå sertifiserte livsgledehjem

Alle sykehjem i Narvik er nå sertifiserte livsgledehjem

Den 30. september ble Prestegårdstunet sykehjem et livsgledehjem. Dermed er alle sykehjemmene i Narvik kommune sertifiserte.

Et mer individuelt tilbud

Sertifisører Knut Wetting og Yvonne Brager møtte ei livsgledegruppe med stort engasjement og iver, som var stolte over hva de har oppnådd for både beboere, pårørende og ansatte. Her har beboerne hatt stor glede av individuelle aktiviteter og mye frisk luft. Prestegårdstunet har alltid fokusert på psykososiale behov, men ser at alle beboerne får samme tilbud etter at de begynte med Livsgledehjem.

En stolt leder beskrev at sertifiseringsordningen har bidratt til noe han har hatt ønske om lenge, nemlig en kvalitetssikring av arbeidet med beboerne sine psykososiale behov. Livsgledehjem er kommet for å bli, og nå starter jobben med å vedlikeholde og videreutvikle livsgledearbeidet.

Sertifisørene er imponert over hvordan livsgledegruppa har fulgt opp arbeidet, og ønsker Prestegårdstunet sykehjem lykke til videre i prosessen!

Ta bølgen med oss!