Over 200 narvikinger, både ansatte fra sykehjem og omsorgsboliger og representanter fra skoler, barnehager og frivillighet, var samlet i Narviksenteret 21. og 22. november, da det ble arrangert kickoff for Livsgledehjem i Narvik kommune.

Begge dagene ble åpnet av kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa og varaordfører Geir Ketil Hansen, som snakket om hvor godt sertifiseringsarbeidet er forankret på alle nivå i kommunen. Varaordføreren sa at det råder bred enighet politisk, og at hele kommunestyret er enige i at Livsgledehjem vil gjøre kommunens tjenester for eldre enda bedre. Laksaa trakk blant annet paralleller til eldrereformen Leve hele livet, der Livsgledehjem nevnes som virkemiddel for en bedre eldreomsorg:

– Vi gjør dette fordi vi bryr oss om innholdet i eldreomsorgen, og om 364 dager, 5 timer og 40 minutter har vi fire sertifiserte Livsgledehjem her i kommunen!

Lisbeth Binde Andersen, som er livsgledekonsulent i Narvik, presenterte seg også, og sa noen velvalgte ord som sin rolle som prosessveileder for institusjonene. Fra Harstad kom Tone Johansen (t.v.) og Erika Killengren på besøk. De jobber som hovedlivsgledeansvarlig og driftskoordinator på livsgledehjemmet Bergseng bosenter i Harstad, og fortalte om sine erfaringer i sertifiseringsarbeidet og svarte på spørsmål fra salen. Sertifisør og veileder i Livsglede for Eldre, Tanja Hopsø, ga en introduksjon til Livsgledehjem og hva arbeidet går ut på.

– Husk at livsgledearbeidet ikke kommer i tillegg til det dere gjør nå, men er en del av det. Dere skal bare jobbe litt annerledes. Og husk at det handler mest om å skape gylne øyeblikk i hverdagen – ikke fallskjermhopp!

Vi takker for to gode dager med et lydhørt og entusiastisk publikum, og gleder oss til å følge Narvik videre i prosessen.

Et lydhør og interessert publikum

Lydhøre og interesserte kursdeltakere

Storslåtte fjell i horisonten

Storslåtte fjell i horisonten

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre snakket om Livsgledehjem

Tanja Hopsø fra Livsglede for Eldre