Fredag 9. februar ble det arrangert livsgledeseminar for nye kommuner og virksomheter som blir med i sertifingsordningen Livsgledehjem i vår. Livsgledeseminaret gjennomføres to ganger i året, i februar og september, og er obligatorisk for livsgledekonsulenter, enhetsledere og representant fra rådmannsnivå. Vårens seminar hadde rundt 40 deltakere fra 8 kommuner (Marnardal, Midtre Gauldal, Gratangen, Stjørdal, Bodø, Roan, Vadsø og Trondheim) og 9 nye sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Sparebank1 SMN i Trondheim er gode livsgledesamarbeidspartnere, og stilte konferansesenteret sitt til Livsglede for Eldre sin disposisjon.

Livsgledeseminaret skal lære opp nye enheter og kommuner i sertifiseringsordningen, og samtidig gi informasjon om alle konseptene til Livsglede for Eldre. Sentralt for dagen var å synliggjøre hvordan Livsgledehjem er et godt verktøy for å lykkes med i arbeidet med lover og forskrifter som kvalitetsforskriftenverdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Ikke minst kan kommunene bruke Livsglede for Eldre som verktøy for å jobbe tverrsektorielt. Seminaret gir et godt grunnlag for deltakerne for å kunne videreformidle informasjonen til ansatte og samarbeidspartnere. Kommunen skal få nødvendig kunnskap for å kunne fremsnakke alle våre konsepter.

Vadsø kommune: Livsgledekonsulent, Johanne Kirk og Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn.

– Spennende konsept
Mange kommuner og virksomheter går en spennende vår i møte. Generalsekretær i Livsglede for Eldre, Birgitte Brekke, innledet dagen med å ønske alle kommuner og deltakere hjertelig velkommen. Forsamlingen fikk deretter en innføring av Livsglede for Eldre og sertifiseringsordningen ved sertifisør Frøydis Høyem. Høyem kunne fortelle om egne erfaringer fra da hun var avdelingsleder ved Hamborgstrøm bo- god servicesenter i Drammen, og gikk gjennom sertifiseringsprosessen. Livsgledepedagog Kari Sofie Iversen kom deretter med innspill om hvordan institusjoner kan mobilisere nærmiljøet i livsgledearbeidet.

– Vi er veldig spente på dette konseptet, forteller Johanne Kirk, som har flyttet helt fra Danmark til Finnmark for å sikre seg jobben som livsgledekonsulent i Vadsø kommune. – Jeg opplever god oppfølging fra Livsglede for Eldre, og liker godt at det er et brukerperspektiv i konseptet. Enhetsleder fra Vadsø sykehjem, Inger Anna Langvatn, legger til at de gleder seg veldig til kickoff i mars, da alle ansatte og nærmiljøet også blir involverte i prosessen. – Det blir så bra når de ansatte også får eierskap i prosessen!

Hvordan er det egentlig på et Livsgledehjem?
En viktig del av livsgledeseminaret er et besøk på et sertifisert Livsgledehjem. Deltakerne ble delt opp i grupper, og hver gruppe ble kjørt til hvert sitt Livsgledehjem i Trondheim. Her fikk deltakerne lære mer om systemet, samt høre om både utfordringer og suksesskriterier i sertifiseringsarbeidet.

Livsgledekonsulentens rolle
Livsgledekonsulent Katrine Edvardsen fra Harstad hadde et innlegg for deltakerne der hun fortalte om sin viktige rolle som veileder og «Superwoman» i sertifiseringsprosessen. Det er kommunen som ansetter livsgledekonsulenten, som er bindeleddet mellom Livsglede for Eldre og virksomhetene i kommunen.

I tillegg til informasjon om Livsglede for Eldre, Livsgledehjem og livsgledekonsulentrollen, fortalte seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ingrid Karin Hegvold, om hvordan sertifiseringsordningen henger tett sammen med Fylkesmannens arbeid. Enhetsleder Elisabeth Tørhaug ved livsgledehjemmet Buen sykehjem i Melhus kommune fortalte bl.a. om lederrollen, og hvordan hun bruker Livsgledehjem som et styringsverktøy. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid der kommunene fikk oppgaver med å lage en handlingsplan for det videre sertifiseringsarbeidet.

Dagen ble, som nevnt, avholdt i Sparebank1 SMNs flotte konferanselokaler, og de sponset all bevertning i løpet av dagen. Stor takk til dem for det!

Vi ønsker alle nykommerne lykke til, og gleder oss til å bli bedre kjent utover våren!

Presentasjoner fra seminaret:

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem

Livsgledehjem og lovverket

Livsgledehjem og frivilligheten

Livsgledehjem fra Fylkesmannens perspektiv

Rollen som livsgledekonsulent i Harstad