20. april var det sertifiseringsdag for Ørland sykehjem, som ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem våren 2016. I sterk vind og vannrett regn ankom sertifisørene Ørland på sertifiseringsdagen, og ble mottatt av en blid, men spent gjeng.

Det ble en svært fin dag, som startet med omvisning på sykehjemmet, der vi fikk innblikk i hvordan det jobbes i praksis. Veggene er dekorerte med fotografier av kjente landemerker fra Ørland, som pasienter og pårørende kan ta ned fra veggen og samtale om. De har en lun og fin uteplass, med flere ut- og innganger, slik at alle kan gå ut og inn som de vil. I løpet av omvisningen møtte sertifisørene ungdomsskoleelever som drev med ballonglek, og hagelaget, som var der og plantet og priklet, alt i aktivt samspill med beboerne. I tillegg har Ørland sykehjem et stort og fint velværerom, samt et terapibad, som flere av beboerne har oppført som individuell aktivitet i livsgledekalenderen. Ett av rommene er i ferd med å bygges om til verksted, spesielt med tanke på aktiviteter for de mannlige beboerne.

Sertifisør Annbjørg Lyngås fortalte med stor entusiasme om sin opplevelse av dagen på Ørland sykehjem: – Det er fantastisk å oppleve en slik samstemt gjeng, der alle drar i samme retning. For oss sertifisører var det påfallende at det i løpet av sertifiseringsdagen aldri var fokus på problemer, bare på løsninger. Man blir rett og slett veldig glad når man opplever en så unison forståelse for at god personsentrert pleie starter med god livshistoriekartlegging; at det er utgangspunktet til alt annet, og at livgledekriteriene står i høysetet.

Livsgledegruppa og ledelsen ved Ørland sykehjem på sertifiseringsdagen

Livsgledegruppa og ledelsen ved Ørland sykehjem på sertifiseringsdagen

Resten av dagen ble det reflektert godt over eget arbeid rundt livsgledearbeidet. Egenevalueringsskjemaet som ble sendt ut til de ansatte i forkant av sertifisering ble besvart av imponerende 100%, og alle svarene lå på den positive siden av skalaen. Det kan nevnes mange suksessfaktorer Ørland sykehjem, men spesielt noen bør trekkes frem. Først og fremst brukes livsgledearbeidet bevisst som et styringsverktøy. Enhetsleder Karen R. Aune er en tydelig, engasjert og faglig svært sterk leder, som bruker lovverket aktivt. Hun har klart å implementere livsgledearbeidet i imponerende grad ved å intergrere alle delene i livsgledesirkelen i alle ledd i organisasjonen. Karen vektlegger at livsgledeoppgavene skal utføres av alle, og at alle har plikt til å dokumentere, da dokumentasjonen brukes aktivt i månedlige evalueringer og oppdateringer. Videre brukes metoden etisk refleksjon ukentlig på alle avdelingene. Dessuten er internkontrollen svært god og tydelig, og brukes av alle. Prosedyrer og rollebeskrivelser brukes aktivt av alle ansatte, og har fått sin naturlige plass på Ørland sykehjem. Og sist, men ikke minst, har Ørland en meget engasjert sykehjemslege, som er genuint opptatt av å bruke tillitsskapende tiltak og miljøtiltak som behandling.

Sykehjemslege Ingvar Berg sa følgende på sertifiseringsdagen: – Etter at Ørland sykehjem ble med i sertifiseringsordningen, har det blitt betydelig nedgang i bruken av sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne. Min jobb som lege har endret seg til det bedre, da det virker som sykepleierne er blitt tryggere i sine avgjørelser, og tar kontakt når det er relevant i større grad enn før. Det virker også som det er blitt større arbeidsglede og stolthet blant pleierne etter at vi ble med i Livsgledehjem. Ikke minst har livsgledearbeidet på sykehjemmet hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet på Ørland.

Vi gratulerer Ørland sykehjem med strålende arbeid, og ser fram imot å følge dem videre!

Livsgledekonsulent Tone Øvergård Beistad (t.v.), enhetsleder Karen Rasch Aune, sykehjemslege Ingvar Berg og sertifisør Annbjørg Lyngås.

Livsgledekonsulent Tone Øvergård Beistad (t.v.), enhetsleder Karen Rasch Aune, sykehjemslege Ingvar Berg og sertifisør Annbjørg Lyngås.