Mange kjenner Sanitetsforeningen for de fargerike fastelavnsrisene!

Sanitetsforeningens fargerike fastelavnsris

7. mars ble Vestre Slidre sjukeheim det første sertifiserte livsgledehjemmet i Oppland fylke. Sykehjemmet eies av Vestre Slidre Sanitetsforening, og er det første private sykehjemmet som har blitt med i sertifiseringsordningen uten at kommunen er involvert.

Personalet uttrykker stor begeistring for sertifiseringsarbeidet på sertifiseringsdagen, og forteller at det har gjort at de jobber mer personsentert enn før. Pasientene får mulighet til å påvirke hverdagen sin på en annen måte enn tidligere, og de ansatte kjenner større engasjement i jobben sin og opplever større variasjoner i hverdagen.

– Det beste av alt er at vi ser mer fornøyde pasienter og pårørende, sier en av medlemmene i livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Livsglede for Eldre gratulerer med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.

 

 

Ei glad lisvgledegruppe i Vestre Slidre etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem!