Vi er stolte av å kunne presentere en ny informasjonsfilm om sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. Filmen er et resultat av vårt ønske om å formidle hva Livsgledesykehjem handler om, sett fra andre sitt ståsted. Vi vil dele de gode erfaringene som praktikerne har opplevd, slik at andre kan få et innblikk i hva det vil si å være med i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. Vi håper deres innspill kan bidra til at flere ser hvilke fordeler sertifiseringsordningen kan ha for sykehjemmet.