Forrige uke fikk to av sertifisørene til Livsglede for Eldre noen innholdsrike dager i Harstad, med kickoff for nye institusjoner og sertifisering av de to sykehjemmene som vi skrev avtale med i 2016. Med det har Norge fått sine to nordligste sertifiserte livsgledehjem, og landets første heldøgns omsorgsboliger har blitt med i sertifiseringsordningen.

Tirsdag 25/4 ønsket varaordfører og kommunalsjef velkommen til kickoff for Bergseng bo- og servicesenter, Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem, Olavsgården bosenter og Slottet sykehjem, og i alt 250 mennesker var samlet første del av dagen. Tilhørerne fikk også et innlegg fra frivillighetskoordinatoren i Harstad kommune, og barna fra livsgledebarnehagen Bergsåsen sang livsgledebarnehagesangen. Hovedlivsgledeansvarlig ved sykehjemmene Bergsodden og Stangnes snakket om sine erfaringer så langt, og tre ledere underholdt med innslag gjennom hele dagen, utkledt som gamle damer. 

Onsdag 26/4 var det sertifisering ved Bergsodden sykehjem. Hele livsgledegruppa deltok hele dagen, og medlemmene hadde gode betraktninger rundt egen innsats. Sertifisør Annbjørg Lyngås forteller om en engasjert og reflektert gjeng: – Det tok en god stund før de skjønte helt hva de skulle gjøre, og de syns det gikk for tregt i starten. Da skjønte de at assisterende avdelingsledere, som ikke var med i livsgledegruppa fra start av, måtte være med. Det at de ble med i gruppen var den forløsende faktoren som gjorde at de fikk formidlet budskapet til alle ansatte, og kunne begynne å bruke livsgledearbeidet som et styringsverktøy for driften.

Christine Sandø Lundemo, primærsertifisør for Troms, rapporterer om at Bergsodden har internkontroll og system på stell: – De har gode systemer som gjør det lett å forstå hvem som har ansvar for hva, og de bruker etisk refleksjon som metode. Det er tydelig at alle ansatte drar i samme retning, og vi opplever at de har en vilje til å finne løsninger i stedet for å lete etter problemer. 

Dermed ble Bergsodden sykehjem Norges (og verdens) nordligste Livsgledehjem så langt. Gratulerer med dagen!

Fornøyde representanter fra Bergsodden sykehjemGlade representanter fra livsgledegruppe og ledelse ved Bergsodden sykehjem. Til høyre: livsgledekonsulent Katrine Edvardsen.

 
Dagen etter, torsdag 27/4, var det Stangnes sykehjem sin tur til å bli sett i kortene, da det var deres sertifiseringsdag. Stangnes hadde en litt kronglete start, og opplevde noe intern motstand i starten. Både livsgledeansvarlig og nesten hele livsgledegruppa har blitt byttet ut underveis, og de kom først ordentlig i gang med livsgledearbeidet i vinter. Siden ny livsgledeansvarlig var på plass i januar har de kopiert flere gode metoder fra Bergsodden med stor suksess. De er dyktige på spontane aktiviteter, og har en ryddig internkontroll.

Annbjørg Lyngås har god tro på tiden fremover: – Jeg er imponert over hvordan de faktisk har klart å snu situasjonen på Stangnes. Nå jobber de målrettet, og har en livsgledeansvarlig og ei livsgledegruppe som er topp motivert for å jobbe med prosessen videre!

Gratulerer også til Stangnes, Norges nest-nordligste livsgledehjem!

Livsgledegruppe og ledelse ved Stangnes sykehjemLivsgledegruppa og ledelsen ved Stangnes sykehjem sammen med sertifisørene etter sertifisering

Se også Kanal Harstad sitt intervju med sertifisørene og livsgledekonsulent i Harstad kommune, Katrine Edvardsen, i filmen under.