Høgskulen på Vestlandet campus Stord har fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid i høst. Som en del av dette, ble Kari Sofie Iversen fra Livsglede for Eldre invitert til å ha et dagsseminar for sykepleiestudenter og kommunalt ansatte 4. oktober. På programmet sto blant annet gruppearbeid med «speeddating» med lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterkvalitetsforskriften, verdighetsgarantien og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kari Sofie Iversen, som har bakgrunn som sykepleier, helsesøster og helsefaglærer, og er hjernen bak vår livsgledepedagogikk for videregående skole, fortalte de rundt 70 studentene om hvordan ivaretakelse av psykososiale behov til eldre i institusjon er forankret i lovverket. Med stor entusiasme og en god dose humor fortalte Kari entusiastisk om hvordan Livsgledehjem er en god og effektiv metode for å sikre at dette gjøres i praksis på sykehjem og i omsorgsboliger, uavhengig av hvem som er på jobb. – Livsgledehjem er et suverent verktøy for en leder som ønsker å lede sykehjemmet faglig forsvarlig, sa Iversen. Hun forklarte også de åpenbare koblingene mellom forskriftene, livsgledesirkelen og sykepleieprosessen.

Den beste bekreftelsen på at seminaret hadde vært lærerikt fikk Kari Sofie av en student som stoppet i foajeen på vei hjem etter at seminaret var ferdig. Studenten forklarte at han aldri hadde overveid å jobbe på sykehjem etter endt utdannelse – før i dag:

– Tusen takk for en kjempespennende seminardag! Jeg har alltid tenkt at jeg skal jobbe på sykehus når jeg blir ferdig sykepleier. Men etter i dag har jeg har fått et helt annet inntrykk av det å jobbe på sykehjem. Faktisk har jeg nå lyst til å jobbe i eldreomsorgen!

Også lærerne Bente Kvilhaugsvik, Anita Moen Hakestad og Astrid Solheim var inspirerte etter endt seminar, og hadde mange ideer om ulike livsgledetiltak de kunne innføre som faste elementer i utdanningen. Til stede var også flere interesserte ansatte fra kommunehelsetjenesten i Stord og Tysnes.

Vi takker for tilliten, og håper både ansatte og studenter har fått ny giv til å ha enda mer fokus på folkehelse og livsglede i tiden framover!

 

Hvem er du når du er 87, spurte Kari Sofie Iversen, rådgiver i livsgledepedagogikk