Studentene i lokalforeningen Livsglede for Eldre NTNU Trondheim arrangerer ball for beboere på sykehjem.