Livsgledekonsulent i Bodø kommune, Åse Bente Mikkelborg

Åse Bente Mikkelborg, livsgledekonsulent i Bodø kommune

30. og 31. mars var det klart for kickoff for Livsgledehjem for tre av fem sykehjem i Bodø; Hovdejordet, Sentrum og Vollsletta. Med dette er Bodø kommune i sertifiseringsprosess med alle sine fem sykehjem. Totalt deltok ca. 150 ansatte fra de tre institusjonene, og det var en spent og lydhør forsamling.

Områdeleder institusjon Kirsten Willumsen deltok begge dagene, og åpnet dagene med å snakke om hvordan satsingen på Livsgledehjem skal sette fokus på å gi meningsfulle dager for den enkelte beboer, men også arbeidsglede for ansatte. Deltakerne fikk også høre inspirerende foredrag av sine kolleger, hovedlivsgledeansvarlig Janne Mathisen og virksomhetsleder Elsa Kommedahl fra Mørkved sykehjem, som har jobbet målrettet mot å bli sertifisert Livsgledehjem i ganske nøyaktig ett år. De beskrev en prosess som innebærer mye jobb, men som samtidig fører til økt arbeidsglede for ansatte og økt kvalitet på tjenestene de gir beboerne.

Ledelsen i kommunen gikk foran med dans etter lunsjpausen, og har nå utfordret sine ansatte til å by på seg selv og være kreative i prosessen.

Målet for disse tre er sertifisering om et år. En svært viktig medspiller for å nå målet er livsgledekonsulent Åse Bente Mikkelborg, som er prosessveileder for sykehjemmene, og skal dele erfaringer og tips på tvers av virksomhetene i Bodø.

Vi i Livsglede for Eldre ønsker lykke til!