Denne uken ble to nye sykehjem sertifiserte Livsgledesykehjem, hhv. Hitra helsetun (16/11) og Frøya sykehjem (17/11).
Gerd Sollie Larsen

Gerd Sollie Larsen

På Hitra ble sertifisørene møtt med stormende jubel, flagg, smil og klemmer fra hele livsgledegruppa. Dagen var preget av god diskusjon rundt livsglede og fag. Livsgledegruppa fikk vist frem hvordan de har jobbet siden oppstart, og var med rette stolt av arbeidet sitt. – Dagen i dag viser oss hvor godt vi har det, hvor godt ansatte forstår livsgledearbeidet og ser at systemet har en nytte. Beboerne har aldri hatt det så bra som nå, uttaler hjelpepleier Gerd Sollie Larsen (bilde).

Lokalforeninga stilte opp med servering av pizza til beboere, livsgledegruppa og sertifisører, og en av beboerne spilte gitar for anledningen. Rådmannen bidro med servering sammen med lokalforeninga, og synliggjorde tydelig at livsgledearbeidet er godt forankret i kommunen. Livsgledegruppa fremhever at ansatte samarbeider mer, prioriterer bedre og har beboeren mer i fokus nå enn før de ble med i sertifiseringsordningen. Slutten av dagen ble som starten, med stormende jubel, og et sertifisert sykehjem.

 

Jubelstemning på Hitra helsetun

Jubelstemning på Hitra helsetun

Peggy Kristin Søreng Bogøy, Frøya sykehjem

Peggy Kristin Søreng Bogøy

Dagen etter ble sertifisørene mottatt på glamorøst vis på naboøya Frøya, med rød løper for anledningen. Hele livsgledegruppa møtte opp ved inngangspartiet og satte stemningen for en hyggelig dag. Ordfører og assisterende rådmann var til stede for å se livsgledekonsulent Peggy A. Johansen presentere hvordan de hadde jobbet mot å bli et livsgledesykehjem. Livsgledegruppa var veldig engasjert og reflektert, og dagen ble innholdsrik og inspirerende for alle deltakere.

Peggy Kristin Søreng Bogøy (bilde), som er nattevakt og medlem av livsgledegruppa på Frøya, belyser viktigheten av at også nattevaktene engasjerer seg i livsgledearbeidet. – Livshistoriekartleggingen inneholder mye viktig informasjon vi har nytte av for å hjelpe beboere om natten. Det gir blant annet forslag til samtaleemner og kunnskap om familie og oppvekstforhold, samt tips om aktuell musikk som kan være beroligende for hver enkel beboer. Beboerne sover dessuten bedre når de har vært med på noe, de er mer naturlig slitne nå.

 

Flaggborg på Frøya sykehjemFlaggborg på Frøya sykehjem

På Frøya har de spesielt fokus på muligheter, samt på hver enkelt beboer sine behov. De har engasjert det lokale næringslivet og frivillige, og har fått bidrag inn til sykehjemmet på mange måter. Sertifisørene takker for en hyggelig dag, og nok en klar sertifisering.

Vi gratulerer begge sykehjemmene med sertifiseringen, og ønsker lykke til i det videre livsgledearbeidet!