Nok et livsgledeseminar ble avviklet i Trondheim 6. februar. Seminaret arrangeres to ganger i året, og gir livsgledekonsulenter og ledelse ved institusjoner som skal i gang med Livsgledehjem en innføring i Livsglede for Eldre sitt arbeid og hva sertifiseringsordningen går ut på.

Helt nye kommuner denne omgangen var Eidsvoll og Jevnaker, med hver sitt sykehjem. Arendal kommune har allerede flere livsgledehjem, og nå begynner de siste tre institusjonene i kommunen med sertifiseringsarbeidet; Tromøy, Elim og Plankemyra. Vi er glade for å ha med alle! I tillegg deltok flere nye ledere fra kommuner og sykehjem som allerede er godt i gang med sertifiseringsarbeidet. Sertifisør Anne Grasbakken fortalte litt om historien bak sertifiseringsordningen, samt hva arbeidet til LFE går ut på.

De som var til stede fikk blant annet høre fra seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Fylkesmannen i Trøndelag, som ga gode innspill da sertifiseringsordningen ble utviklet som pilotprosjekt. Stav fortalte om sine observasjoner fra tilsyn på sykehjem, og at Fylkesmannen hadde sett positive forskjeller på flere områder ved livsgledehjem kontra sykehjem som ikke var med i sertifiseringsordningen.

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Trøndelag, dro paralleller mellom Livsgledehjem og Demings sirkel for forbedringsarbeid

Siri Svenningsson fra Trondheim, som er landets mest erfarne livsgledekonsulent, snakket om sine erfaringer, og om hva de nye livsgledekonsulentene har foran seg. – Livsglede er det eneste som skal være smittsomt på avdelingene. Dere skal lage et system som tar vare på livsgleden, akkurat som dere har et system for legemiddelhåndtering. Pasientene skal oppleve meningsfulle stunder hele tiden, også når det er sommerferie eller påske. Livsgleden slutter ikke på fredager klokken tre!

Før lunsj dro seminardeltakerne på besøk på ulike livsgledehjem i Trondheim. Der fikk de mulighet for å se systemet for Livsgledehjem i praksis, samt sjansen til å stille spørsmål til de som har jobbet med det en stund. Takk til Ladesletta, Buran og E.C. Dahls helse- og velferdssentre for at de tok imot oss med åpne armer! Deretter bød Sparebank1 SMN på deilig lunsjbuffet, blant annet med velsmakende bidos i anledning samefolkets nasjonaldag.

Frøydis Høyem og Mia Solberg, som var avdelingsledere ved hver sitt livsgledehjem i Drammen før de ble headhuntet som veiledere og sertifisører i LFE, snakket om hvilket godt verktøy Livsgledehjem var for dem som ledere på sykehjem. – Sertifiseringsordningen kom som manna fra himmelen for meg som avdelingsleder. Endelig visste jeg hvem som skulle gjøre hva, og det ga meg et styringsverktøy og en forankring som gjorde mitt arbeid mye enklere, fortalte Høyem entusiastisk. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid i parallellsesjon.

Nok en gang vil vi sende en stor takk til Sparebank1 SMN, som sponset seminaret.