Tau ungdomskoleVi leste med glede refleksjonene fra Øystein Olav Lægdene i Fædrelandsvennen sist torsdag. Det treffer Livsglede for Eldres engasjement svært godt. Vi er med å skape gode løsninger, som gir vinning for både skolen og nærmiljøets eldre. Barn og unge over hele landet gjør en stor innsats mot eldreomsorgen gjennom skoler og barnehagers samarbeid med Livsglede for Eldre. Det skjer noe i disse møtene som er meningsfullt for hele samfunnet vårt.  Livsglede for Eldre har verktøyet, som hjelper ungdomskolens lærere å gi økt innhold til valgfaget Innsats for andre. Det er gratis og bygger på læreplanen i faget. La oss få flere skoleelever ut i naturlige møter med våre eldste!

Vi må jobbe fra begge sider
Livsglede for Eldre jobber mot både utdanningssektoren og omsorgssektoren for å sikre godt og langsiktig samarbeid mellom nærmiljøet og sykehjemmene. Livsgledesykehjem er et verktøy som hjelper kommunen å ivareta både bidragene fra nærmiljøet og beboernes behov for meningsfulle aktiviteter, tilpasset den enkelte. Livsgledeskole knytter faste besøk hos eldre opp mot skolens pedagogiske arbeid. Det skal oppleves som nyttig og viktig for alle involverte for at slike samarbeid skal fungere over lang tid. Dette har vi erfaring med fra vårt arbeid innen videregående skole, frivillighet og barnehage.

Ungdomsundersøkelser viser at 40% av ungdom opplever at de er plaget med bekymringer og føler at alt er et slit.

– Tenk at de eldre savner meg når jeg ikke kommer
Lægdene ser viktigheten av disse møtene for både de unge og de eldre. Vi vet at han har rett. Ungdomsundersøkelser viser at 40% av ungdom opplever at de er plaget med bekymringer og føler at alt er et slit. Lærere forteller at det går mye tid til sosialarbeid blant elevene.

Vi skal gi barna røtter og vinger, blir det sagt. Vi har en stor andel eldre i dette landet, som både kan og vil være med å gi barn og unge kjennskap til røttene sine. Opplevelsen av mestring og anerkjennelse de opplever i møte med eldre, er sannsynligvis også med på å gi ungdommen vinger. Vi trenger alle følelsen av å bety noe og å høre til. Skolen skal ikke bare drive ren opplæring. De skal også være med å bygge engasjerte samfunnsborgere.

Gode og positive møter rekrutterer
Hvis skolen klarer å legge generasjonsmøtene på slutten av skoledagen, slik Lægdene foreslår, vil valgfaget også kunne ha en økt rekrutterende effekt til frivillig arbeid. Det finnes mange eksempler på elever, som velger å bli igjen en time etter endt skoledag eller avtaler å besøke sykehjemmet utenom skoletiden. Vi ønsker å senke terskelen mellom unge og eldre. Vi ønsker å rekruttere til frivillighet og rekruttere til yrker innen eldreomsorgen. Alt starter med det gode og positive første møte mellom generasjoner.

Tekst // Silje Victoria Solbakken, Leder Utdanning og Frivillighet

Saken er også publisert i fvn.no (ABO) 11.01.2017.

Ønsker din ungdomskole å spre livsglede for eldre i valgfaget Innsats for andre? Les mer og meld dere på her!