Våre ansatte

 

Frode Salvesen

Marianne Bremnes

Generalsekretær
E-post: marianne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 971 85 848

Bakgrunn fra kultursektoren, utdannet musiker og musikkpedagog. Jobbet mesteparten av arbeidslivet som leder, blant annet som daglig leder for Kultur i Troms (Troms fylkeskommune). 8 år som ordfører i Harstad kommune der gjennomføringen av sertifiseringen av livsgledehjem på alle institusjonene skjedde på hennes «vakt».

Frode Salvesen

Frode Salvesen

Administrasjons- og økonomileder
E-post: frode@livsgledeforeldre.no
Mobil: 907 55 902

Bakgrunn som økonom og ingeniør. Har bl a erfaring fra Riksrevisjonen, Telenor, Visma og PWC. Hovedarbeidsområder har vært controller-virksomhet, regnskap og ledelse.

Christine Sandø Lundemo

Christine Sandø Lundemo

Leder Livsgledehjem
E-post: christine@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 57 581

Geriatrisk sykepleier med en master i psykisk helse. Utdannet praktisk pedagog. Erfaring fra sykehjem, sykehus, forsking på hjerneslag og som høyskolelektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU.

Stian Bakke

Stian Bakke

Kommunikasjonsleder
E-post: stian@livsgledeforeldre.no
Mobil: 461 27 171

Over 20 års erfaring innen visuell kommunikasjon og webdesign. Tidligere jobbet i byrå og inhouse, samt drevet eget byrå innen grafisk design og webutvikling. Har vært med på  skape synlig tilstedeværelse på nett for selskaper som Microsoft Norge, Oslo City, Plan Norge, Kia, Aker brygge samt mange flere. 

Lene Sødal

Lene Sørumshagen Sødal

Markedsansvarlig
E-post: lene@livsgledeforeldre.no
Mobil: 413 27 636

Kontaktperson for kommuner og institusjoner som ønsker mer informasjon om eller vil bli Livsgledehjem. Ansatt i LFE siden 2013. Allsidig bakgrunn fra hjemmetjenesten, sykehjem, omsorgsboliger samt salg og ulike serviceyrker. Var tidlig involvert i utviklingsarbeid i LFE, bl.a. Livsgledetur.

Ingvild Finstad

Ingvild Finstad

Fagleder frivillighet og generasjonsmøter
E-post: ingvild@livsgledeforeldre.no
Mobil: 481 38 335

Fagleder Frivillighet og utdanning. Master i folkehelsevitenskap med videreutdanning i frivillig arbeid. Erfaring fra helse- og utdanningssektoren.

Beate Olimstad

Beate Olimstad

Administrasjonskonsulent
E-post: beate@livsgledeforeldre.no
Mobil: 452 23 631

Bred erfaring innen administrasjon, både i inn- og utland. Arbeidet flere år i oljebransjen, allsidig bakgrunn som koordinator, samt leder med personalansvar. Har også arbeidet flere år i reiselivsbransjen. Er utdannet blomsterdekoratør. Ansatt hos LFE siden 2018.

Kristin Indal

Kristin Indal

Rådgiver frivillighet og generasjonsmøter 
E-post: kristin@livsgledeforeldre.no
Mobil: 977 06 943

Master i pedagogikk med fordypning i skoleutvikling. Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid. Har tidligere jobbet som konsulent og saksbehandler i kommune og høyere utdanning. Vært i Livsglede for Eldre siden 2008.

Frøydis Høyem

Linda Fahle-Johansen

Rådgiver frivillighet og generasjonsmøter
E-post: linda@livsgledeforeldre.no
Mobil: 99 22 64 69

Utdannet førskolelærer i 1997. Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og Norsk 1.-7.trinn. Tidligere yrkesbakgrunn som pedagogisk leder i barnehage og kontaktlærer i barneskolen.

Annbjørg Lyngås

Annbjørg Lyngås

Sertifisør, veileder & fagutvikler Livsgledehjem
E-post: annbjorg@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 13 075

Sykepleier siden 1988. Har også studert sosiologi. Bred erfaring fra sykehus og sykehjem, samt prosjektarbeid for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kom til LFE fra jobben som fagutviklingssykepleier for Legevaktsentralen i Trondheim. Spisskompetanse i system, kvalitetssikringsarbeid og veiledning.

Borghild Hildrum

Borghild Hildrum Tverdal

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: borghild@livsgledeforeldre.no
Mobil: 909 54 026

Sykepleier siden 2007. Geriatrisk sykepleier og master i klinisk helsearbeid fra Høgskolen i Buskerud. Tema masteroppgave: Pårørende til personer med demens sin opplevelse av utskrivelsesprosessen fra sykehuset, med fokus på informasjon og medvirkning. Erfaring fra: sykehjem, rehabilitering for eldre og akuttgeriatri ved Bærum sykehus.

Anne Grasbakken

Anne Grasbakken

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: anne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 482 95 786

Sykepleier siden 1992 med videreutdanning i eldreomsorg. Erfaring bl.a fra geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus og eldre pasienter på Radiumhospitalet.

Gry Oanes Solbakken

Gry Oanes Solbakken

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: gry@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 93 483

Sykepleier siden 2009. Bred erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleien, og som ressursykepleier i kreft og palliasjon, musikkbasert miljøbehandling, utagerende atferd og hverdagsrehabilitering. Fikk som hovedlivsgledeansvarlig på et livsgledehjem god erfaring med livsglede i praksis.

Knut Wetting

Knut Rane Frengen Wetting

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: knut@livsgledeforeldre.no
Mobil: 924 35 698

Ergoterapeut, mastergrad i bevegelsesvitenskap, og videreutdanning i pedagogisk veiledning. Har primært jobbet med ergoterapi og hjerneslag i akutt fase ved Diakonhjemmet sykehus. Bred erfaring fra kommunehelsetjenesten: psykiatri, boveiledning, hjelpemiddel- og ergoterapitjeneste, rehabilitering og innsatsteam.

Kaja Solhaugen

Kaja Solhaugen

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: kaja@livsgledeforeldre.no
Mobil: 408 13 142

Sykepleier med videreutdanning i prosjektledelse og styring. Erfaring fra sykehjem, hjemmesykepleie, tildelingskontor og prosjektarbeid.

Ingvild Finstad

Malin Hamnes

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: malin@livsgledeforeldre.no
Mobil: 970 90 440

Spesialergoterapeut siden 2014 med mastergrad i folkehelsevitenskap, videreutdanning i veiledning og vurdering. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved alderspsykiatrisk avdeling og fysikalsk medisin og rehabilitering. Samt arbeidet flere år i eldreomsorgen. Ansatt hos LFE siden 2020.

Ingvild Finstad

Mette Schultz

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: mette@livsgledeforeldre.no
Mobil: 926 43 643

Sykepleier siden 2009 med videreutdanning i helserett. Bakgrunn som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved kirurgisk- onkologisk- og medisinsk avdeling, og i institusjon for personer med demenssykdom i kommunalhelsetjenesten. Var hovedtillitsvalgt for sykepleiere i kommunen i fire år.

Mia Solberg

Mia Solberg

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: mia@livsgledeforeldre.no
Mobil: 408 13 140

Sykepleier siden 1997 med videreutdanning i organisasjon og ledelse, demens, alderspsykiatri og eldreomsorg og veiledning. Mastergrad i Dream-ledelse og endringsprosesser. Bred erfaring fra både spesialisthelsetjenesten innen alderspsykiatri, og kommunehelsetjensten som fagutviklingssykepleier, avdelingsleder og prosjektleder ved sykehjem, institusjonsleder for sykehjemstjenesten og internrevisor i kvalitetssikring (ledelses gjennomgang).

Ingvild Finstad

Renate Koen

Sertifisør og veileder Livsgledehjem (i permisjon)
E-post: renate@livsgledeforeldre.no
Mobil: 922 19 531

Erfaring med eldre siden 2010, og utdannet sykepleier i 2014. Tidligere livsgledeansvarlig på et livsgledehjem, og har god erfaring med å implementere og utvikle livsgledearbeidet i praksis. Også erfaring som ressursperson i utfordrende adferd, sårkontakt, demensomsorgens ABC og VIPS. Ansatt hos LFE siden 2020.

Ingvild Finstad

Yvonne Brager

Sertifisør og veileder Livsgledehjem
E-post: yvonne@livsgledeforeldre.no
Mobil: 930 98 923

Utdannet sykepleier i 2014. Vært sykepleier, avdelingssykepleier og fagsykepleier på skjermet avdeling for personer med demens på sykehjem, samt seksjonsleder i hjemmetjenesten. Gjennomgått Demensomsorgens ABC, og vært ressursperson i dokumentasjonssystemet Gerica. Har også fagbrev i kokkefag og hadde første jobb på kjøkkenet på sykehjem i starten av 90-tallet.

E-post: post@livsgledeforeldre.no
Sentralbord: 934 98 500 (man-fre kl. 8-16)
Kristiansand: Markensgate 35 (2. etasje), 4612 Kristiansand
Trondheim: Kjøpmannsgata 50, 7010 Trondheim
Oslo: Akersgata 43 (2. etasje),  0158 Oslo

Org. nr: 991 324 518
© 2005-2016 Livsglede for Eldre

Engasjer deg!

Meld deg inn i et lokallag eller støtt oss.