Det var en engasjert gjeng som møtte sertifisør Knut Wetting på skjermen da Ibestad sykehjem ble resertifisert som Livsgledehjem per video den 6. mai.


Sertifisør Knut Wetting og livsgledegruppa på Ibestad sykehjem i digital resertifisering

Tydelig ledelse og livsgledegruppe en suksessfaktor
I forkant var prosedyrer og egne vurderinger av praksis sendt inn, og alt var av høy kvalitet og la grunnlag for et godt møte. Det ble spesielt lagt merke til at leder og hovedlivsgledeansvarlig har vært sterke pådrivere. De har sjekket og fulgt opp at beboerne har fått tilbudet de skal ha gjennom hele året. Den tydelige ledelsen har gitt resultater, og de er sikre på at alle ved sykehjemmet får samme tilbud, uavhengig av hvem som er på jobb. Samtidig som praksisen med systematisk bruk av livsgledesirkelen er godt etablert, ser de muligheter for videre utvikling. Det blir blant annet satset på kvalitetsheving i bruk av elektronisk pasientjournal, og utvikling av ivaretakelse av frivillige aktører.

Alternativ kommunikasjon med besøkende
Når koronaviruset begrenser mulighet for å komme på besøk, har enheten lagt til rette for pårørende slik at de kan kommunisere via digitale plattformer. I tiden fremover er det planer om å organisere et besøksrom for å ivareta muligheten for å møte sine nærmeste. Et godt tiltak for beboere og pårørende.

Sertifisør Knut Wetting er imponert over Ibestad sykehjem sitt livsgledearbeid, og gratulerer med gjennomført resertifisering.

 


Livsgledegruppa i Ibestad