Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Mjølkerampe i sansehagen på Klukstuen

Da Hamar kommune bestemte seg for å bli med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, gjorde de det på kjent Hedmarksvis: ”Ittno knussel, vi tar alle alle fire”.

 

Dermed satte alle de fire sykehjemmene med tilhørende omsorgsboliger i gang med arbeidet mot sertifisering. Det var tydelig for oss i Livsglede for Eldre at her var det veldig mye bra å bygge videre på allerede fra start. Arbeidet ble gjort med stort engasjement, pågangsmot og høy faglig kompetanse. Ikke minst var det tydelig at ledelsen både i kommunen og på sykehjemmene var svært engasjert i arbeidet. Prosessen har vært drevet fram under kyndig veiledning fra livsgledekonsulent Berit Kalland, som kan være stolt av det det flotte arbeidet som hun og alle de ansatte har lagt ned.

De fire institusjonene Finsalsenteret, Klukstuen, Prestrudsenteret og Parkgården sykehjem er svært ulike, både i størrelse og beliggenhet. Men en ting har de til felles, nemlig en gjeng dyktige og engasjerte ansatte og ledere. I første halvdel av november ble alle fire sertifiserte livsgledehjem. Ittno knussel!

– Jeg har aldri vært i tvil om at alle på Hamar skal sertifiseres. Dere er knallgode, sa sertifisør Tanja Hopsø.

I egenevalueringer i forkant av sertifiseringene ble ansatte blant annet spurt om hva som motiverer dem i livsgledearbeidet, og hva gevinsten er for ansatte og beboere. Her er noen av svarene:

  • Å kunne gi gode øyeblikk til beboerne motiverer meg.
  • Livsgledearbeidet fører til en bevisstgjøring rundt alt vi faktisk gjør og får til for pasientene våre. Det har gitt mye positivitet og energi, motivasjon og engasjement.
  • Pasientene får tilpasset individuelle, meningsfylte og lystbetonte aktiviteter gjennom uken.

Eksempel på et godt livsgledeøyeblikk på Hamar:

Jeg og en sengeliggende pasient åpnet vinduet og hørte på regnet, mens vi holdt hender og snakket. Fikk så mange klemmer at jeg nesten ikke kom ut av rommet.

Ansatt, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell, til å ta og lukte på, Prestrudsenteret

En bit av naturen hentet inn fra Dovrefjell til å ta og lukte på, på Prestrudsenteret