Trine-Lise Espe, hjelpepleier i livsgledegruppa på Inderøyheimen

Trine-Lise Espe

30. november ble Inderøyheimen sertifisert som livsgledesykehjem som nr 49 i landet.

Sertifisører Knut Wetting og Tanja Hopsø hadde en innholdsrik gjennomgang av sykehjemmets siste to års arbeid mot å bli sertifisert. I løpet av sertifiseringsdagen viste de tydelig at Inderøyheimen jobber systematisk for å sikre at beboerne får ivaretatt sine sosiale, kulturelle og åndelige behov.

– Det beste med livsgledesykehjem er at det blir et mer «levende» hjem, og at vi ser hver enkelt beboer, uttaler en fornøyd Trine-Lise Espe (bildet), som er medlem av livsgledegruppa på Inderøyheimen.

Gratulerer til ansatte og ledere med godt arbeid, og lykke til videre i prosessen!

Inderøyheimen er sertifisert som Livsgledesykehjem!