Spenningen var høy hos livsgledegruppa, ledelsen og livsgledekonsulenten i Halsa da sertifisørene fra LFE kom for å sertifisere Halsa sykehjem som Livsgledehjem 12. desember. I løpet av sertifiseringsdagen fikk sertifisørene se at Halsa sykehjem har jobbet godt og systematisk siden kickoff i november 2016. De har gjort et imponerende holdningsarbeid, som har ført til at de ansatte har mer fokus på den enkelte beboeres individuelle behov.

En av deltagerne i livsgledegruppa forteller at det er svært motiverende å gå på jobb: – Man gir litt av seg selv, og får så utrolig mye tilbake fra beboerne!

Det var i tillegg oppmøte fra både politisk og administrativt nivå i kommunen. Halsa kommune viser at livsgledearbeidet er forankret godt på alle nivå, og at de har tatt med seg livsgledefilosofien inn i andre sektorer i kommunen. Vi gratulerer med overstått sertifisering, og gleder oss til å følge Halsa sykehjem videre i prosessen.

En glad og fornøyd livsgledegruppe ved Halsa sykehjem etter vellykket sertifiseringsdag.

En glad og fornøyd livsgledegruppe ved Halsa sykehjem etter vellykket sertifiseringsdag.

Fagleder Siri Sæterbø pustet lettet ut da sertifikatet var i boks.

Fagleder Siri Sæterbø pustet lettet ut da sertifikatet var i boks.