En entusiastisk gjeng på Vestre Slidre sjukeheim!

En entusiastisk gjeng på Vestre Slidre sjukeheim, med sertifisør Linda Aune i spissen.

I forrige uke gikk startskuddet for vår samarbeid med det første private sykehjemmet i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, Vestre Slidre sjukeheim i Valdres. Vestre Slidre sjukeheim eies og drives av av Vestre Slidre sanitetsforening, og har samarbeidsavtale med Vestre Slidre kommune.

Norske kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har drevet institusjoner i Norge i over 100 år, og har folkehelse som hovedoppgave. De startet med anskaffelser av sanitetsmateriell til bruk i krig, og jobbet videre bl.a. med utdanning av sykepleiere, kursing i førstehjelp, arbeid mot tuberkulose og revmatismesykehus med mer. I dag driver de blant annet distriktspsykiatriske sentra, kompetansesentra innen demens og multippel sklerose, ulike tilbud til barn og unge og pasienthotell gjennom N.K.S. Kløverinstitusjoner AS, som i 2000 ble etablert for å samle Sanitetskvinnenes virksomheter innen helse- og sosialområdet under én paraply. Sanitetskvinnene har alltid vært innovative og vektlagt folkeopplysning, og deler mange grunntanker med Livsglede for Eldre.

Nærmiljøet i Vestre Slidre var representert både av Eldrerådet, Jeger- og fiskeforeningen, besøkstjenesten, frivilligsentralen, politikere og pårørende. Avdelingsleder Mia Solberg fra livsgledesykehjemmet Gulskogen bo- og servicesenter i Drammen kom også for å dele sine erfaringer. Det var en lydhør forsamling, og ansatte uttrykte stolthet over sjukeheim og sanitetskvinnene i bygda, og glød over å gå i gang med livsgledearbeidet.