Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

Sesongpynt med alle medaljene Norge tok i OL, flankert med bilde av Midtre Gauldals egen datter og tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

1. mars ble Midtre Gauldal sykehjem sertifisert som Livsgledehjem. Sykehjemmet ligger i hjemkommunen til selveste Marit Bjørgen, og i løpet av sertifiseringsdagen ble det tydelig at hun ikke var den eneste i kommunen som hadde jobbet hardt og målbevisst for å lykkes. I prosessen mot sertifisering har det vært både harde motbakker med trådt føre og lettere partier med god gli og systematisk innhenting. Til slutt slo de til med en real lang innspurt helt inn til mål, og viste både seg selv og omgivelsene at de kan levere. Sertifisør Christine Sandø Lundemo ble imponert over arbeidet som var lagt ned siden startskuddet gikk med kickoff i januar 2017.

Det er ingen tvil om at sertifiseringen er godt forankret i kommuneledelsen. Både ordfører og assisterende rådmann var til stede store deler av sertifiseringsdagen. Livsgledegruppa har sammen med ledelsen på sykehjemmet og livsgledekonsulent Helle Rossvoll vært gode pådrivere og rollemodeller for å drive livsgledearbeidet videre. Enhetsleder Kristin Grindstuen er opptatt av hvordan dette arbeidet sees i sammenheng med økt kvalitet på tjenesten og gjeldende lovverk. – Det å jobbe med livsglede er en del av jobben, og det fører til en klar forventning av hver enkelt ansatt. Samtidig ønsker vi å ha fokus på at staben har ulike ressurser, slik at alle kan bidra på forskjellige måter.

Det gode samspillet med kjøkken og vaktmester har også vært svært viktig. Ikke minst har samarbeidspartnerne fra barnehagene og Støren videregående skole bidratt til mange gode generasjonsmøter og mye moro. I tillegg har sykehjemmet inngått flere avtaler med nærmiljøet, både for å få besøk, og for å komme seg ut på tur utenfor husets fire vegger.

Livsgledearbeidet gir beboerne våre kontakt med nærmiljøet, barn og dyr. Det skaper opplevelser. Som en følge har vi nå mer våkne og aktive pasienter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen. – Å jobbe med livsglede gir meg som ansatt mer mulighet til å være kreativ, og det gir meg mer energi og oveskudd i arbeidet. Det systematiske arbeidet har også ført til økt kompetanse.
Vi gratulerer alle ansatte ved Midte Gauldal sykehjem, og ønsker lykke til videre i prosessen

Livsgledegruppa på Midtre Gauldal sykehjem sammen med sertifisørene fra Livsglede for Eldre.

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren

Vinterpynt med ski, skøyter, kvikklunsj og bilder skaper stemning og årstidsrytme i korridoren