Etter to dager i Konnerud helse- og omsorgsdistrikt er sirkelen sluttet i Drammen, og alle de ni sykehjemmene i kommunen er nå sertifiserte livsgledesykehjem!

Livsglede for Eldres sertifisører Knut Wetting og Linda Aune har denne uka vært på henholdsvis Fredholt og Konnerud bo- og servicesenter for å se om standarden for livsgledesykehjem følges. Begge dagene var fylt med engasjement, latter og faglig fokus. En sertifiseringsdag består av seks timer møysommelig gjennomgang av sykehjemmenes måte å jobbe på, og tiden fløy av sted begge dagene; et svært godt tegn når man skal sertifisere et sykehjem. Knut forteller om et generelt stort engasjement i Drammen:

– Vi er glade for å ha møtt så mange stolte medarbeidere, som alle har jobbet svært godt sammen for å nå målet om å bli sertifiserte!

 

Sertifisører Knut Wetting og Linda Aune

Sertifisørene Knut Wetting og Linda Aune fant livsglede både her og der på Fredholt bo- og servicesenter.

I egenevalueringsskjemaet som de ansatte ved Fredholt fikk tilsendt i forkant av sertifisering, fikk vi blant annet tilbakemeldinger om at å jobbe med livsgledesykehjem gir de ansatte samhold, struktur, gode verktøy, energi og glede. Det skaper et fellesskap for målrettet arbeid, bevisstgjør og gjør det lettere å se hva man bør prioritere.

På sertifiseringsdagen trakk livsgledegruppa ved Konnerud blant annet fram at beboerne gjennom livsgledearbeidet får mer frisk luft, bedre appetitt, de opplever mestring og har mulighet for å opprettholde sine ressurser. Det beste med livsgledesykehjem er i følge dem at det fører til mer helhetlig omsorg, flere gylne øyeblikk, mer livskvalitet, glede og aktivitet for beboerne, og for de ansatte har det medført annerledes arbeidsdager og økt samhold på og stolthet over arbeidsplassen. Ikke minst har de fått et godt nettverk med nærmiljøet.