Livsglede for Eldre søker ny daglig leder/generalsekretær. Nåværende generalsekretær, Arnt H. Jerpstad, har takket ja til ny jobb i Stiftelsen Ragna Ringdal. Vi søker nå hans erstatter.

Stillingen som daglig leder/generalsekretær er en utfordrende lederstilling med samfunnsviktig og nasjonalt fokus. Vi søker en inspirerende leder som får ansvaret for å lede og videreutvikle Livsglede for Eldre på nasjonalt plan. Vi tilbyr en profilert og samfunnsviktig lederstilling i en virksomhet med positivt omdømme og som er i stor utvikling.

Les mer om stillingen her.