Livsglede for Eldre Kongsvinger

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Rolf Arne Nordberg
E-post: kongsvinger@livsgledeforeldre.no 
Tlf: 95997660
Org.nr/grasrot: 922 710 244