Livsgledeelever fra Ås videregående skole var tidligere i høst på besøk hos beboere ved Vestby sykehjem for å skape glede med blomsteroppsetting. Elevene jobbet med årstider og tok høsten inn til beboere som ikke kommer seg ut i det fine været. Blomster og livsglede gav gode møter og samtaler mellom elever og beboere.

Beboerne syntes det var et fint tiltak at ungdommene kom til sykehjemmet for å være sammen med de eldre. Alle beboerne fikk god hjelp til å sette opp blomster og hadde hele tiden noen å snakke med. Oppsatsene som ble laget blir brukt til å pynte opp rommene og felles områdene på sykehjemmet.