Livsglede for Eldre er opptatt av å skape et aldersvennlig samfunn der eldre får bidra så lenge de kan og vil. Vi har derfor valgt å engasjere oss i FRI-prosjektet som handler om hvordan vi få de mest erfarne hodene vi har med på å løse de problemene vi som samfunn i dag står overfor.

FRI-prosjektet er et initiativ fra organisasjonen Mental Helse. Prosjektet skal i 2017 jobbe med en rekke alliansepartnere som ser utfordringene knyttet til eldrebølgen og verdien av å tenke nytt for å ruste oss for fremtiden. Dette handler både om hvordan virksomheter behandler seniorer som målgruppe, og hvordan vi bedre kan bevare og videreføre den kompetansen som seniorene besitter.

Ambisjonen med FRI-prosjektet er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig. Pensjonistmodellen innebærer et brått brudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker; noe som innebærer at seniorene ofte får bidratt mindre enn de selv ønsker – og mindre enn samfunnet har behov for. For mange medfører det også at de også kobles fra en stor del av sine viktigste sosiale relasjoner.

I en befolkning der vi både blir eldre og er friskere enn før, er denne samfunnsmodellen ikke hensiktsmessig – verken for enkeltmenneskene eller for samfunnet. Med FRI-prosjektet skal man få de mest erfarne hodene Norge har med på å løse de problemene vi som samfunn i dag står overfor. For å få til dette trommer Mental Helse nå sammen til Norges største dugnad innen samfunns- og næringsliv, der de gjennom ulike tiltak og initiativer skal sette nye premisser for seniorenes rolle og betydning i samfunnet.

For å gjøre et felles løft trenger vi alle gode krefter med. Er det deg eller kanskje virksomheten du jobber i? Les mer på www.friprosjektet.no og engasjer deg i Norges største dugnad for et aldersvennlig samfunn.