Når sommertida er over, og høstmørket kommer tidligere på ettermiddagene, da er det tid for innekos. Da er det tid for å samles rundt kaffebordet med lys på bordet sammen med gode venner. Og dersom vi i tillegg kan spe på med kaffemat fra Ryfylke, servert av skoleungdommer kledd i gult, sammen med bilder fra ”gamle dager” pluss flott pianomusikk, ja, da blir det Ryfylkekveld!

Livsglede for Eldre Strand har tradisjonen tro også dette året invitert til to Ryfylkekvelder, en på Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter og en på Tautunet Bo- og aktivitetssenter. Da er det fantastisk flott å oppleve at det finnes folk blant oss som sier ja til å stille opp og dermed bidrar til at eldre får en flott ettermiddagsstund i godt lag. Elevene fra helsefaglinja med Strand videregående skole var vertskap sammen med andre hjelpere fra lokalforeningen. Elevene hentet på avdelingene, de serverte god kaffemat fra Ryfylke, laget til av lokale Sanitetsforeninger i kommunen. Og for å toppe det hele; kaffe, lefser og lapper pluss flott pianomusikk fra Torjan Hatteland, også han pensjonert lærer, ja, da kan vi ikke ha det bedre!

Bilder og historier ble denne gangen formidlet av to pensjonerte lærere. Egil Wigdel fortalte og viste bilder fra de første tiårene i Stålverkets over 100 årige historie og ”drøsen” rundt bordene om nettopp dette bilde virkelig var fra 1932, eller 1933, viste at dette var noe som slo an hos de eldre.

På Tautunet var det Egil Svensen som tok oss med inn i historien til Tou Bruk som inneholdt både mølle og bryggeri, et industrieventyr som startet allerede i 1855. Her var det bryggeriproduksjonen som fikk oppmerksomhet denne ettermiddagen. Diskusjonen gikk godt da et bilde av de ca. 30 ansatte i bryggeriet rundt 1903 ble presentert og slektskapsbånd ble inngående drøftet.

Frammøte var det ikke noe å si på. Mellom 50 og 60 beboere på Jonsokberget gjorde at det totalt var ca. 80 personer samlet på Jørpeland. På Tau var rundt 25 beboere møtt fram, slik at her var ca 45 personer samlet.

Lokalforeningen gjentar gjerne slike arrangement!

Takk til alle for positive bidrag, både elevene, Sanitetsforeningen på Tau, Fiskå og Bjørheimsbygd, hyggepianisten vår Torjan Hatteland og historiefortellerne Egil Wigdel og Egil Svensen. Det var en fornøyelse å være vertskap.

Skrevet av: Edvard Tungland / Leder Livsglede for Eldre Strand.