Rosenborg barnehage i Trondheim er Livsgledebarnehage nummer 200. – Erfaringene våre viser at det passer for alle barn, forteller Johanne Karlstad. Barnehagen er privat, ligger på Lilleby i Trondheim og har barn fra 1 til 6 år. Generasjonsmøtene mellom Rosenborg barnehage og Laugsand helse- og velferdssenter startet i 2012, og det har blitt en viktig del av arbeidet i barnehagen. På helse- og velferdssenteret har det blitt en standard, blant annet fordi de ble sertifisert Livsgledehjem i 2014.

I barnehagen forteller de ansatte om enkle og gode møter med de eldre. Gym, maling, ballonglek, karneval, allsang og felles måltid er noe av barnehagens faste aktiviteter.

Som ansatt i barnehagen opplever jeg det som givende, forteller Johanne. Vi har også gjort det slik at det er de to eldste årstrinnene som får lov å være med på besøk. Det har skapt en spenning blant de yngre barna. De gleder seg til det blir deres tur! Det er et samarbeid med vinn-vinn-effekter for oss. Barna lærer å møte eldre mennesker, ta vare på og å vise omsorg. De eldre våkner til liv når vi kommer, og vi ser at det mange har mistet verbalt, tar de igjen på tilstedeværelse!

Johanne forteller at samarbeidet og fleksibiliteten går begge veier, og har gjort at de har fortsatt i en så lang periode. Siv Johannessen, aktivitør ved Laugsand HVS, supplerer og støtter barnehagens utsagn. – Det er nettopp den nære relasjonen og den store fleksibiliteten som gjør at vi får det så godt til. Det er viktig at vi på Laugsand HVS setter av tid til besøkene for å gi barna en god opplevelse. Vi ser at alle gleder seg til disse dagene, avslutter Siv.

Jeg har mange ganger tenkt på å bli besøksvenn selv, og det er kanskje noe av grunnen til at jeg opplever det meningsfylt å gjøre dette i arbeidshverdagen, forteller Johanne inspirert. Gjennom å møte eldre på helse- og velferdssenteret får vi også mange gode refleksjoner, som når vår venn Leif døde før han rakk å bli 100 år. Det var en fødselsdag vi hadde gledet oss til, og vi fikk mange fine samtaler i barnehagen. Det er rørende å høre historier fra levd liv.

Nå planlegger Rosenborg barnehage og Laugsand HVS tur sammen. Det involverer både bølgeskvulp og iskrembar, så her er det noe for både liten og stor. – Vi tror det blir en like stor suksess som blåbærturen vi har arrangert sammen tidligere, avslutter Johanne.

Lurer du på noe angående konseptet med Livsgledebarnehager? Har du lyst til at din barnehage også skal bli en Livsgledebarnehage? Les mer og registrer deg her.