På Kristiansund vgs har elevene ved Helse- og oppvekstfag yrkesfaglig fordypning (YFF) en gang i uka. I dette faget har de valgt å fokusere på livsglede for eldre. Lærerne forklarer at de aller fleste av disse dagene går med på å besøke sykehjemmet i nærheten. Elevene går kledd i gule t-skjorter og snakker uformelt med beboerne. Lærere og veileder er med og hjelper elevene i gang med samtaler om det trengs.

På forhånd har vi repetert kommunikasjonsteorien samt snakket om temaer som kan være aktuelt for de eldre å snakke om, forklarer lærer på HO, Inger Giske Henriksen.

I forberedelsene til disse besøkene pleier lærerne å vise videoen om Livsglede for Eldre og gå gjennom en powerpoint om organisasjonen og livsgledeaktiviteter. Da vet elevene litt mer om hva som forventes av de når de går med de gule Livsglede for eldre t-skjortene, forklarer Henriksen.

Aktivitetsstund
I perioden som elevene har om eldre mennesker jobber de med teori om eldre, ser filmer og har gruppearbeid med mål å arrangere en aktivitetsstund/trivselsstund for de eldre siste gangen i perioden. På de uformelle besøkene kartlegger elevene de eldres behov og ønsker for hva som  kan være aktuelle aktiviteter på aktivitetsstunden. De skal også skaffe informasjon om hva beboerne kan klare av aktiviteter fysisk og psykisk, forklarer lærerne. Aktiviteter elevene har stelt i stand har vært veldig ulike. De har hatt sittedans, fellessang, kjendis quiz, bowling, mannekeng oppvisning med klær fra 60 tallet, bingo, sangoppvisning/instrumentspill av elever, gått  tur, spill og hatt samtaler. Aktivitetsstunden avsluttes alltid med felles kaffe- og vaffelkos. Hver uke er 30 elever involvert i livsgledeaktiviteter.

Erfaringsutveksling
Den praksisnære undervisningen er verdifull pedagogikk for både lærere og elever. Trivsel og mestring gjør at elevene lykkes i flere fag som kommer inn under dette temaet, forteller lærerne. Etter besøkene setter hele klassen seg sammen for å dele erfaringer, gleder og utfordringer med det de har opplevd på sykehjemmet. Elevene skriver også alltid et refleksjonsnotat på slutten av dagen.

Tilbakemeldingene fra elevene er at de synes disse dagene med fordypning i eldre er interessant og lærerikt. Det virker som det er stas og meningsfylt å ha på Livsglede for eldre t-skjortene og navneskilt, og vite at de representerer skolen samt en organisasjon som gjør en viktig samfunnstjeneste, sier Henriksen.

En annen lærer, Cathrine Johansen-Gujord, forteller at elevene etterspør flere oppdrag. Hun forteller at elevene lærer godt når de får prøve selv og ha ansvar under veiledning fra lærer. Elevene vil ha dette fordi de savner mere praksisnær undervisning. De forstår bedre teori når de opplever læringen selv, forteller Johansen-Gujord.

Tidligere har elevene også hjulpet til i et arrangement som sykehjemmet Rokilde arrangerte i forbindelse med verdens aktivitetsdag. Elevene synes det er artig å gå med de gule t-skjortene og samarbeide med andre aktører.

Samarbeid med kommunen og høgskolen
Fremover planlegger skolen i et samarbeid med Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde å starte trivsels kafeer rundt om der eldre bor. Da skal elevene som har faget YFF være med å delta på disse kaféene. Elevene vil da ha  ansvaret for matservering, dekke bord, og ta i mot de eldre ved inngangen. Elevene skal også ta ansvar for underholdning og samtaler med de oppmøtte. Det blir et spennende prosjekt. Elevene stortrives sammen med de eldre, forteller læreren.