Onsdag forrige uke ble Sirdalsheimen i Sirdal kommune et sertifisert Livsgledehjem. Sirdalsheimen viste godt og systematisk arbeid med livshistoriearbeid, dokumentasjon og rutiner. En ansatt ved Sirdalsheimen hadde skrevet et treffende dikt for anledningen:

LIVSGLEDE!

Livsglede for alle, det er vel flott.
Sørge for at alle har det kjempegodt.
Hvis alle et smil om munnen alltid har med,
Kan vi glede hos alle se.

Men det å vera glad er et vidt begrep,
som må ordnast steg for steg.
Rom blei ikkje bygd på en dag kan man sei,
Og vegen må ofte ordnast mens vi er på vei.

Noen er veldig glade i ro og fred,
og har om dette gitt tydelig beskjed.
Andre vil underholdning ha
og synes sangstunder er veldig bra.

Noen vil høyra om gammel tradisjon,
og synes at dette er heilt kanon.
Noen sier at fortida var trist og utan glede,
og vil helst i nåtida vera tilstede.

Noen ser på trær og blomster som gror, og
kan kosa seg med et harespor.
Mens andre bare sier som så,
alt dette er eg ferdig med nå.

Noen vil ha selskap som pratar i ett kjør med,
så dei slepp å snakka få te.
Andre vil helst prata selv,
fra tidlig morgen og til seine kveld.

Så mottoet bør vera som så,
kvar enkelt bestemma må.
Og så er vi heile tida tilstede,
og håper på at vi kan vera til glede.

For tanken er god om evnen av og til svikta vil,
så gjør vi alle så godt vi får det til.
Prøver å spre mest mulig glede,
For alle og enhver som er tilstede.

Vi gratulerer alle ved Sirdalsheimen med godt gjennomført arbeid!