Arendalsuka er et årlig arrangement hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Livsglede for Eldre har i år fått låne stand-plass hos Frivillighet Norge sammen med Motitech tirsdag mellom kl 13-17.

Skal du på Arendalsuka? Kom og møt oss og Motitech på standen på torvet! Snakk med oss om livsgledearbeid, ta en virtuell sykkeltur og treff en frivillig sykkelvenn fra et Livsgledehjem.