Denne høsten starter flere videregående skoler med livsgledeaktiviteter og livsgledepedagogikk. Blant disse skolene er Aglo vgs i Nord-Trøndelag, som med dette bildet viser sin markering og oppstart av Livsglede for eldre ved Helse-og oppvekstavdelingen på sin skole. På bildet har skolen tatt med seg Kari Sofie Iversen, veileder for Livsgledepedaggikk i Livsglede for Eldre. Iversen inspirerte de alle under Kick-offen.

Vi gleder oss til å komme i gang, forteller Kari Dahlen Aspenes, avdelingsleder v/ Helse-og Oppvekst.

Helse- og oppvekstavdelingen har 52 elever fordelt på Vg1 Helse-og oppvekst, Vg2 Helsefagarbeider og Vg2 Barne-og ungdomsarbeiderfag. 14 nasjoner er representert blant elevene som er i alderen 16 – 50 år.

Skolen har hatt kontakt med lokalforeningen i nærområdet, Livsglede for Eldre Stjørdal, samt med institusjoner der elevene har praksis, og tror det kan bli mange fine små og store arrangement de kan bidra på.

 

img_6791