Torsdag 11. mai ble Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune sertifisert som Livsgledehjem. Livsgledekonsulent Veronica Hetlevik, ledelsen og livsgledegruppen var tilstede.

Tjørsvågheimen er et stort sykehjem, med mange avdelinger. Systematikken og gleden rundt livsgledearbeidet har livsgledegruppen allikevel klart å etablere. Aktivitør Kaia er også ansatt i frivilligsentralen, og er i dag en svært viktig person ved sykehjemmet. Hun mener selv at livsgledearbeidet har blitt mindre personavhengig gjennom sertifiseringsprosessen, og både kokk, renholdere og legen tar aktivt del i arbeidet. Tilbakemeldinger viser at å jobbe med livsglede gir de ansatte arbeidsglede, motivasjon og inspirasjon. De føler seg verdsatt og føler at de har større trygghet i at tilbudet de gir er kvalitativt godt.

Ansatte sier at det beste med Livsgledehjem er aktivitetene som blir satt i system og dokumentasjonsarbeidet. De opplever en fornyelse av sykehjemmet, og at tidligere arbeid har blitt ytterligere styrket. – Nå jobber vi mer personsentrert!

I Flekkefjord har det også vært rom for både kreativitet og etisk refleksjon det siste året. De gode refleksjonene gjennomsyret dagen, og det er ingen tvil om at Tjørsvågheimen kom igjennom sin første sertifisering. Vi gratulerer!