Sertifisører fra Livsglede for Eldre, Knut Wetting og Linda Aune, var denne uka på Steinkjer for å sertifisere kommunens første Livsgledehjem. De ble møtt av en engasjert gruppe med mange refleksjoner rundt prosessen deres, som startet i mai 2016. Enheten har jobbet med å etablere et system som ivaretar alle beboerne sine psykososiale behov på lik linje med de øvrige tjenestene som allerede gis ved sykehjemmet. Det kom frem mange gode historier fra praksis, hvor beboerne har opplevd samvær med dyr, jevnlige møter med livsgledeelever fra videregående skole, gode opplevelser med sang, musikk og kultur og mye mer.

– Livsgledehjem gir beboerne god kvalitet på tjenesten de får, kontakt med nærmiljøet, glede, tilhørighet og livskvalitet, forteller de ansatte ved Steinkjer sykehjem. De opplever også selv livsglede ved å gjennomføre jobben med beboerne, dette gir mer mening til arbeidshverdagen.

Vi gratulerer!