Frivilligheten i Livsglede for Eldre har i 2016 hatt spesielt fokus på studenter ved sykepleier-, vernepleier og ergoterapiutdanninger i Norge. Vi har stor tro på at en kombinasjon mellom studier med teori og praksis, samtidig som man får relevant frivillig erfaring, vil bidra til god rekruttering til både frivillighetsarbeid i eldreomsorgen og til å få flere til å søke jobber i eldreomsorgen. Fokus på muligheter, ressurser og gleder via frivillighetsarbeid i eldreomsorgen, vil øke studentengasjement og forhåpentligvis rekruttere flere til jobb i eldreomsorgen etter endt utdanning.

Studentdrevne lokalforeninger
Livsglede for Eldre underviser om mulighetene som ligger i system, samarbeid og frivillighet. Vårt hovedfokus for 2016 har vært helsefaglige utdannelser med praksis i sykehjem. Vi har besøkt flere høgskoler i hele Norge, og studentene inviteres med som frivillige ressurser i skolens nærmiljø. Gjennom studentdrevne lokalforeninger får studentene brukt sine interesser og ressurser i hyggelig møter og aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere. Tre av årets fire nye lokalforeninger er studentdrevne fra hvv. Høgskolen i Molde (HIM), Høgskolen i Sør-Øst Norge avd. Porsgrunn (HSN Porsgrunn) og Høgskolen i Sør-Øst Norge avd. Drammen.

– Dette går rett inn i min egen motivasjon for å bli sykepleier, og hvem jeg ønsker å være i forhold til de eldre jeg møter når jeg er ferdig utdannet, forteller en sykepleierstudent ved HSN Drammen.

Fisketur i regi av lokalforeningen i Stjørdal

Ildsjeler over alt
Alle som ønsker å bidra til å gi eldre mennesker meningsfulle dager, enten de bor hjemme eller på sykehjem, kan gjøre det gjennom vårt lokalforeningsarbeid. Det var nettopp dette som skjedde i Stjørdal i Nord-Trøndelag. En ung dame tok kontakt med oss og ønsket å bidra i sitt nærmiljø, og det tok ikke lange tiden før hun hadde fått med flere i foreningen, tillegg til å få med kommunens to videregående skoler, ungdomskolen og en barnehage i Stjørdal. Foreningen har blant arrangert fisketur og grillfest i år. Lokalforeningen samarbeider godt med sykehjemmene i kommunen, i tillegg til skolene og livsgledebarnehagen Aglo.

Samarbeid med sykehjem
De fleste lokalforeninger i Livsglede for Eldre samarbeider enten med lokale sykehjem eller hjemmeboende eldre. Dette gjelder også de studentdrevne lokalforeningene og lokalforeningen i Stjørdal som ikke er tilknyttet en høgskole. De studentdrevne lokalforeningene har fått spesielt god kontakt med sine sykehjem etter sin første praksis som 1.årsstudenter. Etter endt eldreomsorg-praksis opplevede studentene at det var lettere å se behovene til beboerne og de kunne lettere planlegge lokalforeningens aktiviteter etter dette. I Stjørdal jobber flere av styremedlemmene i lokalforeningen i eldreomsorgen fra før av. De har derfor god innsikt i sekundærbehovene til de eldre i kommunen.

Livsglededag
I Drammen er flere av kommunens sykehjem blitt eller er i prosess for å bli sertifisert Livsgledesykehjem. Et av kriteriene for sertifisering er at sykehjemmet må legge til rette for samarbeid med skoler og organisasjoner. Høgskolen har derfor, i samarbeid med sykehjemmene, tatt initiativ til det de kaller en livsglededag. Livsglededagen er en dag hvor alle førsteårs-sykepleierstudenter blir fordelt utover Drammendistriktets sykehjem. For mange av studentene blir dette kanskje deres første møte med eldreomsorgen. Studentene må sammen med sykehjemmene, planlegge dagen for hvilke aktiviteter de ønsker å gjennomføre.

Kontaktinformasjon for hver enkelte lokalforening finner du her:

Livsglede for Eldre HIM Molde
Livsglede for Eldre HSN Porsgrunn
Livsglede for Eldre HSN Drammen
Livsglede for Eldre Stjørdal